Mẫu câu giao tiếp thông dụng trong tiếng hàn p.2

Mẫu câu giao tiếp thông dụng trong tiếng hàn p.2

Xin chào tiếng Hàn

 • 안녕하새요!
 • An yong ha se yo
 • 안녕하십니까!
 • An yong ha sim ni kka

Chúc ngủ ngon tiếng Hàn

 • 잘자요!
 • Jal ja yo
 • 안영히 주무새요!
 • An young hi chu mu se yo

Chúc mừng sinh nhật tiếng Hàn

 • 생일죽아합니다
 • Seng il chu ka ham ni ta

Chúc vui vẻ

 • 즐겁게보내새요!
 • Chư ko un bo ne se yo

Bạn có khỏe không? Cám ơn, tôi khỏe

 • 잘지냈어요? 저는 잘지내요.
 • Jal ji net so yo

Tên bạn là gì? Tên tôi là…

 • 이름이 무엇이에요? 제이름은 … 에요.
 • I rưm mi mu ót si e yo

Rất vui được làm quen

 • 만나서 반갑습니다.
 • Man na so ban gap sưm mi ta

Tạm biệt. Hẹn gặp lại

 • 안녕히게세요. 또봐요
 • An young hi ke se yo. tto boa yo
 • 안녕히가세요. 또봐요
 • An young hi ka se yo. tto boa yo

Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi … tuổi.

 • 몇살 이세요? 저는 … 살이에요.
 • Myet sa ri e yo? jo nưn … sa ri e yo.

Ngoài những câu giao tiếp khi mới gặp còn có những câu giao tiếp thường dùng như sau:  

Tôi xin lỗi

 • 미안합니다.
 • Mi an ham ni ta

Xin cám ơn

 • 고맙습니다.
 • Go map sưm ni ta

Không sao đâu

 • 괜찬아요!
 • Khuen ja na yo

Tôi biết rồi

 • 알겠어요
 • Al get so yo

Tôi không biết

 • 모르겠어요
 • Mo rư get so yo

Làm ơn nói lại lần nữa

 • 다시 말슴해 주시겠어요?
 • Ta si mal sư me ju si get so yo?

Bạn có thể nói chậm một chút được không?

 • 천천히 말슴해 주시겠어요?
 • Chon chon hi mal sư me ju si get so yo

Tôi có thể nói tiếng hàn một chút.

 • 한국어 조금 할 수있어요.
 • Hang ku ko jo gưm hal su it so yo.

 

Chia sẻ:
Mẫu câu giao tiếp tiếng hàn trong doanh nghiệp

Mẫu câu giao tiếp tiếng hàn trong doanh nghiệp

Học tiếng Hàn - Nên học giáo viên người Hàn Quốc hay không?

Học tiếng Hàn - Nên học giáo viên người Hàn Quốc hay không?

Một số câu giao tiếp tiếng Hàn thường hay dùng

Một số câu giao tiếp tiếng Hàn thường hay dùng