Nội quy trung tâm

                                        Nội quy tại trung tâm tiếng tiếng hàn Myre Korea:

                                    1. Tôn trọng cán bộ, nhân viên và giáo viên trung tâm

                                    2. Đi học đầy đủ và đúng giờ, nghỉ học phải xin phép và trình bày rõ lý do

                                    3. Đi nhẹ, nói khẽ, không làm ảnh hưởng đến công việc của nhân viên văn phòng

                                    4. Chăm chỉ học bài, hoàn thành đầy đủ bài tập mà giáo viên giáo phó.

                                    5. Có ý thức giúp đỡ nhau trong học tập

                                    6. Tuân thủ các quy định tại trung tâm

                                    Lưu ý: nội quy trên áp dụng cho các học viên tại Myre Korea

Chia sẻ: