Thông tin về tiền ký quỹ khi XKLĐ Hàn Quốc

Số tiền ký quỹ 100tr đồng có được hoàn trả NLĐ?

THÔNG TIN VỀ SỐ TIỀN KÝ QUỸ KHI ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC/
Theo nghị định mới nhất của Luật lao động, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo nghị quyết số 1456/QĐ của Chính Phủ về việc thực hiện điểm ký quỹ đối với người đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình cấp phép làm cho người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc.

Người lao động đi nước ngoài phải làm thủ tục kí quỹ 100 triệu đồng chống trốn.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ được ký quỹ 100 triệu đồng tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Đối với các trường hợp như sau sẽ được hoàn trả đầy đủ tiêng ký quỹ sau khi về nước bao gồm cả gốc và lãi:
+ Người lao động hoàn thành hợp đồng về đúng thời hạn
+ Người lao động bị chết trong quá trình làm việc
+ Do điều kiện khách quan: thiên tai, ốm đau, tai nạn…
Các trường hợp không được nhận lại toàn bộ số tiền ký quỹ:
+ Vi phạm hợp đồng
+ Hết thời hạn hợp đồng nhưng không về nước đúng hạn
+ Đi làm chui.
Thì số tiền kỹ quỹ sẽ được chuyển giao để đến bù thiệt hại phát sinh do lỗi người lao động gây ra, thừa sẽ trả lại, không đủ người lao động phải nộp bổ sung.

Số tiền ký quỹ này sẽ được chuyển vào quỹ giải quyết việc làm tỉnh, thành phố để hỗ trợ giáo dục, tuyên truyền, pháp luật và các hoạt động nhằm đẩy mạnh xuât khẩu lao động và giải quyết việc làm ở địa phương.
Xem thêm thông tin về xuất khẩu lđ và chương trình học tiếng cho người lđ tại đây

Chia sẻ:
Đại học Kyeongsang – Cái nôi của đào tạo Tiếng Hàn

Đại học Kyeongsang – Cái nôi của đào tạo Tiếng Hàn

Du học Hàn Quốc với Đại học Kyungpook

Du học Hàn Quốc với Đại học Kyungpook

Cách săn học bổng du học Hàn Quốc

Cách săn học bổng du học Hàn Quốc